عرضه مستقیم ماهی زیر قیمت بازار در بندرعباس
تاریخ ثبت: 1399/5/31

عرضه مستقیم ماهی زیر قیمت بازار از امروز در بندرعباس آغاز شد.

به گزارش ایسنا، منطقه خلیج‌فارس، رئیس گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار شیلات هرمزگان گفت: عرضه مستقیم ماهی زیر قیمت بازار از امروز در بندرعباس آغاز شد.

امانی زاده افزود: در فروشگاه گامرون و هایپر مارکت هرمز واقع در میدان ۹ دی محله نخل ناخدا ماهی هوور و شیر را با تخفیف و زیر قیمت بازار عرضه می‌شود.

رئیس گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار شیلات هرمزگان خاطرنشان کرد: تا چند هفته آینده و با تجهیز بازار حسین آباد یک مرکز هم برای عرضه ماهی در این بازار راه اندازی می‌شود.

سبد خرید من